Sənədli əməliyyatlar

AccessBank xarici ticarət əməliyyatlarına xidmət göstərilməsi və sənədli əməliyyatlar xidməti sahəsində Azərbaycanın ən təcrübəli banklarından biridir. Azərbaycanın xarici ticarət sahəsində əsas tərəf-muqabilləri olan ölkələrin aparıcı bankları ilə, Avropa Yenidənqurma və Inkişaf Bankının “Trade Facilitation Programme” və Asiya İnkişaf Bankının “Trade Finance Facilitation Programme” çərçivəsində əməkdaşlığı daima inkişaf etdirilir.

Akkreditivlər

Akkreditiv - xarici ticarət əməliyyatları üzrə ümumi qəbul olunmuş ödəniş üsuludur və dünyanın bir çox ölkələrində mövcud olan daha çevik və təhlükəsiz hesablaşma formasıdır. Hesablaşmanın bu forması həm mal və ya xidmət satıcısının, həm də alıcının maraqlarını yüksək dərəcədə qoruyur.

Ətraflı məlumat

Bank qarantiyaları

Bank qarantiyaları - İki biznes tərəfdaşı arasında bağlanmış müqavilə əsasında birinin digəri qarşısında öhdəliklərinin təminat üsuludur

Ətraflı məlumat

Valyuta Məzənnələrİ

25.09.2018 ALIŞ SATIŞ
USD 1.6990 1.7030
EUR 1.9561 2.0160
Nağdsız ödəniş

Nağdsız ödəniş

25.09.2018 ALIŞ SATIŞ
USD 1.6990 1.7170
EUR 1.9859 2.0160
GBP 2.1838 2.2498
RUB 0.0253 0.0261

Kalkulyator*

AZN

* - hesablama nağd alış kursu üzrə aparılır

Hesablamaq
AZN